Road transport

Road transport continues to be an important transport mode for many companies in the port. We continue to stimulate combinations with other forms of transport and are examining ways to optimise logistics. The port is an important logistics hub in the Belgian (and European) economy, which is why we take our responsibility when it comes to tackling congestion and the impact on the environment and our society. 

Spreiding van het wegvervoer is ook belangrijk. Met Deurganckdok-around-the-clock zetten we daarop in. De containerterminals aan het Deurganckdok zijn 24 uur per dag, van maandag- tot zaterdagochtend geopend. Daarmee stimuleren we meer vrachtwagens om ’s nachts te rijden. Verder hebben verschillende bedrijven zich geëngageerd om dit initiatief ook te promoten bij klanten, leveranciers en andere betrokken partijen. Dat in de Liefkenshoektunnel tussen 22u en 6u de toltarieven 75% lager zijn, is een extra stimulans.

Daarnaast zijn er verschillende andere initiatieven. Zo is het belangrijk om zo weinig mogelijk vervuilende voertuigen de baan op te sturen:

  • De lading van vrachtwagens wordt geoptimaliseerd. Zo rijden er minder vrachtwagens (gedeeltelijk) leeg over de wegen.
  • We promoten de combinatie met spoor en binnenvaart.
  • We faciliteren samenwerkingen tussen bedrijven op vlak van mobiliteit.

De efficiënte doorstroming van verkeer binnen het havengebied wordt verbeterd door geoptimaliseerde infrastructuur, de truck2port-app (vanaf het najaar van 2017), de website met live-verkeersinformatie. We stimuleren bovendien de keuze voor schonere vrachtwagens.

Het Havenbedrijf denkt graag mee met bedrijven en mensen uit de omgeving om de beste mobiliteitsoplossing te vinden. Daarom organiseert het regelmatig dialoogsessies. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Spreading road transport also helps. Deurganckdok-around-the-clock is just one way of achieving this. The container terminals at Deurganck Dock are open 24 hours a day, from Monday until Saturday morning. This is the port’s way of stimulating more trucks to drive at night. Various companies have also committed to promoting this initiative to their customers, suppliers and other third parties. Another stimulus is the fact that drivers pay 75% less toll for the Liefkenshoek Tunnel between 10 p.m. and 6 a.m.

There are plenty of other initiatives. The idea is to reduce the number of polluting vehicles on the road,

●    by optimising the way in which trucks are loaded to reduce the number of (partly) empty trucks.  
●    we promote the combination with rail and inland navigation.
●    we facilitate partnerships between companies in terms of mobility.

Traffic flow is improved within the port area with optimised infrastructure, the truck2port-app (available from autumn 2017), the website with live traffic information and so on. We also encourage companies to invest in cleaner trucks.

The Antwerp Port Authority confers with companies and other stakeholders to find the best mobility solution, which is why it regularly hosts dialogue sessions. Contact us for further information.

Sustainable Development Goals Port of Antwerp